Vil du nominere en kandidat til Unge Superhelter 2019?


Prisen Unge Superhelter deles hvert år ut til en ungdom som har utmerket seg og bidratt til å gjøre verden litt bedre. Ungdommer over hele verden engasjerer seg i globale spørsmål og er med på å engasjere andre til å være med på å jobbe for endring. Under kan DU nominere en du synes fortjener å vinne Unge Superhelter 2019!

Den nominerte må:
- Være mellom 13-19 år

- Være et individ eller en organisert gruppe (ikke en organisasjon)

- Være en ung superhelt som har bidratt til en positiv endring lokalt, nasjonalt, regionalt eller globalt

- Ha gjort en innsats for å bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål - verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Nominer i kontaktskjemaet her!

PlanUngdom er for deg mellom 13 og 19 år som bryr deg om det som skjer i verden. Vil du vite mer om hverdagen til ungdom i andre land? Eller kanskje være med på å gjøre verden litt bedre?

ENGLISH