Nominer til Unge Superhelter 2019


Vil du nominere en kandidat til Unge Superhelter 2019?

Prisen Unge Superhelter deles hvert år ut til en ungdom som har utmerket seg og bidratt til å gjøre verden litt bedre. Ungdommer over hele verden engasjerer seg i globale spørsmål og er med på å engasjere andre til å være med på å jobbe for endring. Under kan DU nominere en du synes fortjener å vinne Unge Superhelter 2019!

Den nominerte må:
- Være mellom 13-19 år

- Være et individ eller en organisert gruppe (ikke en organisasjon)

- Være en ung superhelt som har bidratt til en positiv endring lokalt, nasjonalt, regionalt eller globalt

- Ha gjort en innsats for å bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål - verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

PlanUngdom er for deg mellom 13 og 19 år som bryr deg om det som skjer i verden. Vil du vite mer om hverdagen til ungdom i andre land? Eller kanskje være med på å gjøre verden litt bedre?

ENGLISH